Therapie kind & jeugd

Therapie kind & jeugd


Het kan zijn dat uw kind bepaald gedrag vertoont waardoor hulp van een therapeut wenselijk is.


Speltherapie kan dan een goed middel zijn voor de begeleiding of behandeling van kinderen die (dreigen te) stagneren in hun ontwikkeling. Indien de problematiek van lichtere aard is kan het ook als extra ontwikkelingsstimulans dienen.


Spel is namelijk een natuurlijk en veilig middel om met kinderen te communiceren. Een kind laat in het spel zien wat het nodig heeft als de therapeut goed afstemt, kijkt en luistert. Het is de kunst van de therapeut om in reactie op het kinderspel goed tegenspel te bieden.


Speltherapie helpt een kind emotioneel (voelen) en cognitief (denken) nieuwe inzichten te verwerven. Uw zoon of dochter gaat al spelend met mij, gezonder of positiever denken en zich beter voelen. De behandeling is erop gericht dat uw kind zijn of haar gedrag zoveel mogelijk vanuit zichzelf zal veranderen.  Kortom: speltherapie helpt uw kind weer plezier in het leven van alledag te hebben. Vervolgens kunnen we met vertrouwen een optimale verdere ontwikkeling tegemoet zien.



Wanneer therapie?


Voor elk moeilijk, lastig, klachtgedrag etc. dat niet vanzelf over blijkt te gaan. Mogelijk heeft u zelf al veel geprobeerd maar komt het niet aan, hoe goed je het zelf opvoedkundig gezien ook doet. Je kunt denken aan sociaal-emotionele problematiek of achterstanden, gedragsproblemen of traumatische ervaringen.


Verdere voorbeelden zijn: gedrag waar niemand grip op lijkt te hebben, onbegrepen klachten, specifieke kindfactoren of kinderen met diagnoses, onveranderbare omgevingsfactoren, nare ingrijpende gebeurtenissen of psychosomatische klachten. Dit laatste betreft lichamelijke klachten zonder medisch vindbare oorzaak zoals buikpijn, hoofdpijn, bedplassen etc.

Geen leeftijdsgrenzen


In de loop der jaren zijn hulpverleningsvragen bij mij niet meer enkel voor kinderen vanaf ongeveer drie jaar en in de basisschoolleeftijd. Mijn werk is uitgebreid naar pubers en (jong)volwassenen. Met hen kiezen we voor meer volwassen werkvormen zoals gesprekken, creatieve uitingen of Sandplay Therapie.


Van belang vind ik vooral de klik tussen de cliënt en mij. Dit betreft de vraag of u zich met de hulpvraag op de goede plek voelt bij mij. Daarvoor dient een eerste vrijblijvende kennismaking en gesprek.


Overige begeleiding


Afhankelijk van wat nodig is behoren gesprekken op school of bij andere betrokken instanties tot de mogelijkheden.


Het kan prettig zijn om, korter of langer na afloop van een behandelperiode, de situatie nog eens door te spreken. Dit zijn follow-up gesprekken. Zo nodig kan een stukje begeleiding aan de jeugdige weer opgepakt worden, bijvoorbeeld bij een volgende ontwikkelingstaak of in een latere levensfase.


Mogelijk hebben ouders of volwassenen behoefte aan individuele begeleiding of coaching. Ook voor hen heeft de cliënt-centered therapeut een bijzonder, eigentijds en speels aanbod (klik hier).


Alette helpt kinderen groeien en ontwikkelen...