Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek


Wanneer het onduidelijk is waar het klachtgedrag van uw kind vandaan komt of waardoor het ontstaan is, kan het zinvol zijn deze te verhelderen en objectiveren door middel van psychologisch onderzoek. Ook het cognitief (verstandelijk) en emotioneel functioneren brengen we dan in kaart. Zo ontstaat een ontwikkelingsprofiel.


Mijn specialiteit is om bevindingen vanuit een psychologisch onderzoek met een (spel)therapeutische behandeling te verbinden. Dit betreft bijvoorbeeld het gericht versterken van reeds aanwezige kwaliteiten of het compenseren van gevonden zwakke kanten uit het ontwikkelingsprofiel.


Psychologisch onderzoek bied ik aan in samenwerking met praktijk Psychologische Dienstverlening Nederland. Dit is voor alle leeftijden.


Indien er eerder psychologisch onderzoek is afgenomen kan een dossieranalyse en/of collegiale consultatie (multidisciplinair overleg met vakgenoten) van toegevoegde waarde zijn. We analyseren de onderzoeksgegevens dan opnieuw en vertalen deze naar wat dit betekent voor het alledaags functioneren van uw kind. Tevens biedt dit aanknopingspunten voor een effectieve therapeutische behandeling en handvatten voor u als ouders en/of school.


"Ik vond het leuk om bij jou te spelen, bedankt voor alles.

Ik durf nu weer op m’n eigen kamer te slapen." (meisje, 9 jaar)