Begeleiding volwassenen

Begeleiding Volwassenen


"Spelen is enkel voor kinderen?"  


Een veel gebruikte therapievorm voor pubers en volwassenen is het voeren van gesprekken waarin je in meerdere keren je verhaal vertelt. Je kunt ook ervaringen opschrijven of iets creatief uitbeelden met tekeningen, klei of verf. Maar Sandplay Therapie neemt een bijzonder krachtige en eigentijdse plaats in. 


Wat is Sandplay Therapie?


Bij Sandplay Therapie beeld je een (moeilijke) siuatie uit in het zand met behulp van miniatuurobjecten en (spel)materialen die er zijn. Of je zet zomaar intuitief iets neer, zonder er bij na te denken wat het voorstelt. Eigenlijk is deze manier ook een verhaal vertellen uit je leven, maar meer vanuit het onbewuste. Dit verhaal is altijd betekenisvol. Niemand kan iets neerzetten wat niet betekenisvol is. We kijken er samen naar, praten erover en brengen het neergezette beeld in beweging. Al doende komt dan de betekenis naar voren. Dit leidt vaak tot nieuwe en verrassende inzichten, welke helend zijn.


Wat Sandplay Therapie voor jou doet is van tevoren niet te voorspellen, je mag het zelf ervaren. De gebruikte miniaturen verbeelden mensen, situaties en gevoelens die zelfexpressie en reflectie vergemakkelijken. Ze laten je 'innerlijke wereld' en (on)bewuste omgang met jezelf, anderen en de wereld zien. De therapeut hoeft daarbij niet te weten waar het concreet over gaat; het neergezette beeld mag desgewenst verborgen blijven. Sandplay Therapie verkent een diepere laag en geeft nieuwe impulsen aan gesprekken. De therapie nodigt uit om op speelse wijze situaties op een andere manier te bekijken. Het suggereert mogelijkheden die verder gaan dan wat al bekend is. Zo levert het meer op. Mensen hebben vaak het gevoel dat ze met Sandplay Therapie zichzelf van een andere kant kunnen laten zien. Dat ze diepe gedachten en gevoelens uiten die anders te moeilijk zouden zijn om te verwoorden. Zo krijgen ze meer inzicht in persoonlijke moeilijkheden, relaties, gedachten en gevoelens.


Deze speelse vorm vernieuwt ons gevoel van optimisme, moed en hoop. Het versterkt de eigen veerkracht, het vermogen om met onverwachte dingen om te gaan, emotionele competentie en empathie. Het helpt mensen (traumatische) ervaringen en associaties te verwerken. Eerder onbekende gedachten en gevoelens kunnen naar voren komen en zichtbaar worden door de uitbeelding en symbolische benadering die wordt toegepast. Vervolgens weet je bijvoorbeeld wat je te doen staat of ga je bewust anders om met bepaalde mensen of situaties. Er kan zelfs een last van je schouders vallen! 


Deze therapievorm wordt zowel bij kinderen als volwassenen toegepast. Spelen is ook voor volwassenen!


Voor wie?


Sandplay Therapie is voor mensen: die zoeken naar nieuwe, verrassende en creatieve inzichten; die verbanden tussen heden en verleden willen begrijpen; die (ingrijpende) gebeurtenissen verder willen verwerken zodat het minder pijn doet; die anders willen leren handelen; die bewustwording willen van onbewuste (gedrags)patronen om ze vervolgens te kunnen aanpassen; die een nieuwe kijk op zijn of haar leven willen; die meer emotionele stabiliteit en rust willen ervaren; die nieuwe wegen willen inslaan zakelijk of privé, maar iets houdt ze nog tegen; enzovoort... Kortom: laat je verrassen wat er bij jou speelt!


Sandplay Therapie


Ik heb inzichten gekregen doordat verbanden zichtbaar werden tussen mijn verleden en heden die ik zelf niet had kunnen bedenken. Het heeft zeker meerwaarde om lekker bezig te zijn met creëren en daarna met Alette de dingen te duiden. Hierbij heeft ze een ondersteunende rol en gaf ze mij de ruimte die ik nodig had zonder iets voor mij in te vullen. Dank Alette!" (vrouw, 48 jaar)

"Houd contact met het innerlijke kind in jezelf..."