Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding


Als klacht-, lastig of moeilijk gedrag niet vanzelf over gaat.


Naast de therapie met uw kind is samenwerking met u nodig. Daarom zijn er oudergesprekken. Wat ziet u bij uw zoon of dochter? Wat wilt u graag veranderd zien? Hoe kunt u uw kind het beste helpen of steunen? Ouders staan tenslotte het dichtst bij hun kind en zijn in principe onmisbaar in de hulpverlening aan kinderen.


In gesprekken met u zet ik als het ware de speltaal van uw kind om in volwassen taal. Welke thema’s heeft uw kind mij laten zien? Wat betekent dat en wat gaan we er concreet mee doen? Ook u deelt uw bevindingen met het (veranderende) gedrag van uw kind en stelt uw vragen. In de oudergesprekken bepaalt u samen met mij de strategie van handelen.


"Wat fijn dat wij samen met Alette ons kind voldoende veerkracht geven om met tegenslagen om te gaan..." (moeder 7-jarige dochter)