Verwijzers

Maak je je zorgen over iemand?

Je kunt (anoniem) met mij overleggen of een situatie voorleggen. 

VERWIJZERSVoor deze hulpverlening zijn geen leeftijdsgrenzen.

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen zijn welkom!


Passend bij de leeftijd bestaat de therapie uit binnen- en buiten spelen, gesprekken, creatieve uitingen of Sandplay Therapie

 

Afhankelijk van wat nodig is, zijn gesprekken met andere betrokkenen mogelijk (bv. school). Dit kan zowel vooraf als tijdens een therapietraject.


Samenwerking

Samen staan we sterk!


Wanneer het belangrijk is voor de cliënt en het therapietraject, werk ik samen met relevante betrokkenen. Hierbij kun je denken aan intern begeleiders of leerkrachten in het basisonderwijs, mentoren in het voortgezet onderwijs, huisartsen, pleegzorg, jeugdzorg etc.


In al het contact is mijn vertrouwensrelatie met de cliënt leidend. Daarom neem ik geen inhoudelijk contact op met derden zonder medeweten en/of toestemming van de cliënt.