Ouderbegeleiding

Direct aanmelden? Bel: 06 486 953 97  of stuur een e-mail naar info@alettevanhuigenbos.nl

Ouderbegeleiding


Als klacht-, lastig of moeilijk gedrag niet vanzelf over gaat.


Naast de therapie met uw kind is samenwerking met u nodig. Daarom zijn er oudergesprekken. Wat ziet u bij uw zoon of dochter? Wat wilt u graag veranderd zien? Hoe kunt u uw kind het beste helpen of steunen? Ouders staan tenslotte het dichtst bij hun kind en zijn in principe onmisbaar in de hulpverlening aan kinderen.


In gesprekken met u zet ik als het ware de speltaal van uw kind om in volwassen taal. Welke thema’s heeft uw kind mij laten zien? Wat betekent dat en wat gaan we er concreet mee doen? Ook u deelt uw bevindingen met het (veranderende) gedrag van uw kind en stelt uw vragen. In de oudergesprekken bepaalt u samen met mij de strategie van handelen.


"Wat fijn dat wij samen met Alette ons kind voldoende veerkracht geven om met tegenslagen om te gaan..." (moeder 7-jarige dochter) 

Kernpunten

  • Geen wachtlijst, zo nodig verwijs ik door
  • Kind- en mensvriendelijk
  • Deskundige laagdrempelige hulp
  • Met toegewijde zorg en aandacht
  • Zoveel als nodig en zo weinig als kan
  • Met plezier naar therapie gaan
  • Veel beleven, ontdekken en lol hebben


Contact

Laatste update: januari 2021

Deze site is tot stand gekomen door ontwerp en samenwerking met Davitha van de Kuilen.

www.davitha.nl / www.goedverbeeld.nl