Partners & Links

"Bedankt voor het fijne spelen. Ik was altijd blij dat ik naar je toe mocht" (jongen, 9 jaar)

PartnersEr is collegiale samenwerking met de hulpverleners binnen praktijk Psychologische Dienstverlening Nederland. Ieder heeft een eigen opleidingsachtergrond en expertise. Het is mogelijk via collegiale consultatie elkaars visie in te roepen. Desgewenst verwijzen we naar elkaar of schakelen elkaars hulp in.


Een samenwerking is er of zoek ik, indien nodig, met relevante betrokken partijen zoals intern begeleiders of leerkrachten in het basisonderwijs, mentoren in het voortgezet onderwijs, huisartsen, pleegzorg, jeugdzorg etc. Dit indien dat de cliënt en diens proces ten goede komt. Hierbij is mijn vertrouwensrelatie met de cliënt leidend. Ik neem geen inhoudelijk contact op met derden zonder uw medeweten en/of toestemming.
Links