Tarieven & vergoedingen

Tarieven

 

 

Het particulier uurtarief is € 80,- (wijzigingen voorbehouden). Dit betreft werkzaamheden die in het belang van het kind en diens therapeutisch proces uitgevoerd zijn:

 

- intakegesprek en (ouder)gesprekken,

- spelsessies,

- schoolcontacten, telefoon- en e-mailconsulten naar rato,

- overige therapie- of begeleidingssessies,

- eventuele afname psychologisch onderzoek, dossieranalyse, collegiale consulten en rapportages.

 

Het tarief is exclusief:

- materiaalkosten bij psychologisch onderzoek,

- reiskostenvergoeding van € 0,31 per kilometer in geval van huisbezoek of bezoek elders. De reistijd is inbegrepen, tenzij het om meer dan vijftien minuten enkele reis gaat en bij een minimumafspraakduur van een uur.


Tarieven voor derden op aanvraag.

 

 

Vergoedingen

 

Vergoedingen voor therapie zijn mogelijk vanuit aanvullende zorgverzekeringen. Deze vergoedingen komen niet ten laste van het eigen risico. Kijk in de zorgwijzer voor een overzicht (klik hier).

 

Neem daarnaast eventueel contact op met uw zorgverzekeraar om te vragen of en in hoeverre deze tot vergoeding overgaat.

 

Gemaakte zorgkosten kunnen soms onder voorwaarden bij de aangifte inkomstenbelasting opgegeven worden als aftrekpost. Informeer hiervoor bij uw boekhoudkundig specialist.