Alette

Visie


"Mijn visie en manier van werken staat samengevat in het logo"


Twee mieren zijn samen op een rots. Als ze daar zijn hebben ze enkel oog voor elkaar. Dat is te zien aan hun voelsprieten die op elkaar zijn gericht. De ene mier coacht de ander in het klimmen. Deze trekt of duwt de ander niet omhoog, maar laat hem of haar zelf de weg vinden. Mogelijk ziet u er iets anders in… en dat mág!


Kwaliteit


Om kwaliteit te waarborgen en vergoedingen door zorgverzekeraars mogelijk te maken, ben ik geregistreerd en aangesloten bij een beroepsvereniging / federatie, overkoepelend orgaan en klachten- en geschilleninstituut:


-Geregistreerd lid bij de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS), onder de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) / Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB).

-Een licentie bij het overkoepelend orgaan Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ / TCZ).

-Aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG).


Deze organisaties stellen eisen en toetsen regelmatig mijn werkervaring, gevolgde bij- en nascholing, intervisie en supervisie. Tevens vindt er periodiek een praktijkvisitatie plaats. Mijn streven is het beroep op kwalitatief hoogwaardig niveau te blijven uitoefenen.

Opleiding & Werkervaring


2001-2005      hbo Toegepaste Psychologie - Saxion Hogeschool te Deventer

2006-2008      post-hbo Cliëntcentered Speltherapie - Hogeschool Utrecht

 

In 2004 stapte ik over van het bedrijfsleven naar de hulpverlening. Eerst werkte ik in ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Daarna heb ik gewerkt bij instellingen voor jeugdhulpverlening.


Sinds 2007 werk ik als zelfstandig speltherapeut en is mijn ervaring met zowel lichte als complexe problematiek uitgebreid.


"Ik ben blij dat je me hebt geholpen. En dat ik weer leuke dingen kan doen met anderen". (jongen, 13 jaar)